Ontevreden?

Indien u niet tevreden bent over de door ons geleverde service, wordt het zeer op prijs gesteld als u ons daarvan in kennis stelt. Dit helpt ons in ons streven onze kwaliteit verder te verbeteren. U kunt uw klachten schriftelijk (De Hoefsmid 37, 1851 PZ Heiloo) of telefonisch (072 - 533 1313) bij de directie uiten. U krijgt binnen 5 werkdagen van ons een mondelinge of schriftelijke reactie op de klacht.

Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Taxivervoer. Taxi Zwart is geregistreerd bij het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer en heeft zich op basis hiervan verplicht zich te houden aan de uitspraak van de Commissie. Het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer zorgt voor de nakoming van de uitspraak.

Het secretariaat van de Geschillencommissie Taxivervoer is gevestigd op het volgende adres:

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel.nr. 070 - 310 53 10